Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Alapvető rendelkezések

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett koronamaszk.com webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Az internetes áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Önnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A honlapon feltüntetett árak bruttó árak. A vásárlásai során az Ön által a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és általunk visszaigazolt vételárat és szállítási költséget kell kifizetnie, egyéb fizetési kötelezettsége nem keletkezik, semmilyen más díjat nem számítunk fel.

Az internetes áruház csak Magyarországról érkezett, illetve az oda kézbesítendő megrendeléseket teljesíti.

Jogviszonyunkra a 2013. évi V. Törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

II. Vásárlás a webshopon

1. A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a „Kosár” ikonra kattintva.

2.  A kosár tartalmát az internetes áruház üzemeltetője jogosult módosítani abban az esetben, ha egy termék státusza megváltozik abban az időszakban, amikor a termék kosárba került.


3. A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszáma szabadon beállítható. A „törlés” ikon használatával a kosárba tett tétel kikerül a kosárból. Jelentős megrendelési mennyiség esetében az internetes áruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a megrendelési mennyiséget, és szabadon határozat úgy, hogy nem szolgálja ki a megrendelést. Az, hogy mi minősül jelentős megrendelési mennyiségnek, a weboldal üzemeltetője szabadon állapítja meg.

4. A kosár tartalmának módosítását követően az adatok automatikusan frissülnek.

A „Vásárlás folytatása” gomb használatával visszatérhet az internetes áruházba és a kosár tartalmát újabb termékekkel egészítheti ki.

A vásárlás a „Tovább a szállitáshoz” gomb megnyomásával kezdeményezhető

A vásárlás regisztráció nélkül is végrehajtható. Ebben az esetben a vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges:

a. Név, opcionálisan cégnév
b. E-mail cím: itt fogjuk értesíteni rendelésének állapotáról
c. Telefonszám: szükség esetén rendelésével kapcsolatban itt tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot
d. Cím (utca, házszám)
e. Város
f. Irányítószám
g. Ország

A következő pont a fizetésiadatok megadása. A fizetési adatokhoz a következő
adatokra van szükség:

a. Fizetési mód
b. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállitási adatoktól itt erre lehetőség van.

Az internetes áruházban az alábbi szállítási módok érhetők el:
- Magyar Posta

A Magyar Posta Zrt. MPL szolgáltatásának feltételeit az alábbi linken elérhető
Üzletszabályzat tartalmazza:
https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_fuvarozas_ASZF.pdf

A kiszállítások időbeni szervezését a Magyar Posta végzi. A kiszállítás idejéről a vevő sms-ben értesítést kap.
Az át nem vett csomagokat a Posta 5 napig megőrzi és a sikertelen kézbesítés esetén felveszi a vevővel a kapcsolatot.
Futárszolgálat elérhetőségei/Telefonszámuk: 061 333 77777
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban

Az internetes áruházban az alábbi fizetési módok közül választhat::
- Bankkártyás fizetés az OTP Simple rendszerén keresztül
A vásárlás befejezésekor a „Tovább” gombra kattintva a megrendelés minden fontos adata összesítő képernyőn jelenik meg.
· Amennyiben ez szándékában áll, az összes lényeges adat ismeretében fizetési kötelezettséggel járó megrendelést adhat le (szerződést köthet).
· A vásárlási folyamat bármely fázisában lehetősége van, hogy az egyes előző menüpontokra visszalépjen, vagy vásárlását megszakítsa. A megrendelés leadása után a megrendelés tételeit, az átvételi és fizetési módot már nem módosíthatja.

A visszaigazolt megrendeléseket belföldön általában a visszaigazolás napját követő munkanapon, de legkésőbb a visszaigazolás napjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben a megrendelés teljesítésére a fenti határidőben rajtunk kívül álló okból (ideiglenes készlethiány a nagykereskedőnél) nincs lehetőség, úgy erről, illetve a
szállítás várható határidejéről soron kívül, elektronikus levélben és/vagy telefonon értesítjük.


Ha a későbbi kiszállításra tekintettel a vásárlási szándéka már nem áll fenn, lehetősége van a megrendeléstől történő elállásra, ebben az esetben a teljes vételárat visszafizetjük.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a megrendelés feladása után elektronikus úton küldjük. A csomagot köteles kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

III. Lehetőség az elállásra:
1. Amennyiben Ön bármely okból meggondolja magát, a megkötött szerződéstől elállhat, azaz a szerződést a megkötés napjára visszamenő hatállyal megszüntetheti. Elállását nem kell megindokolnia.

2. Az elállási jogát a megrendelés III/15. pont szerinti visszaigazolásától a megrendelése átvételének napjától számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül gyakorolhatja. Ön akkor gyakorolja határidőben az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nekünk elállási nyilatkozatát.

3. Amennyiben Ön elállna a szerződéstől, elegendő írásban, elektronikus levélben jeleznie ezt az info@koronamaszk.com címen.

4. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített termékek árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

5. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön megfelelően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6. Ön köteles részünkre részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni . A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.


7. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

8. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

V. Reklamáció, panaszkezelés
1. Amennyiben nem a megrendelt terméket kapta meg, vagy elégedetlen az átvett áru minőségével, mert az hibás, panaszát, kifogását, reklamációját az alábbi elérhetőségeinken közölheti:


elektronikus levél: info@koronamaszk.com
posta: 1016, Budapest, Zsolt utca 9

2. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelyek elérhetőségét itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

3. Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületeihez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest, I. kerületi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2019.12.01